Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website van Escort-service-vlaanderen.be gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Escort Service Vlaanderen.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Escort Service Vlaanderen in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Escort Service Vlaanderen hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.